Σελίδες

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016
Ιδιόχειρη επιστολή προς το Candianews,

«Κύριε διευθυντά,
Ασχολήθηκα επισταμένως με τι περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 31/22-1-2016 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου και είμαι αναγκασμένη να ομολογήσω ότι έσφαλα κατά την πρώτη εκτίμησή μου.
Συνεχίζω μεν να μην κατανοώ το νόημα αυτής της απόφασης, καθ’ ότι οι επιθυμίες του συζύγου μου, όπως αυτές εκφράστηκαν ξεκάθαρα στη διαθήκη του, δεν χρήζουν οποιασδήποτε αποδοχής από οποιονδήποτε, αλλά δεν είμαι πλέον στενοχωρημένη για τις ενέργειες του Δήμου Ηρακλείου, καθ’ ότι ούτε ενήργησε άκομψα, ούτε παρερμήνευσε τη διαθήκη.
Κατά συνέπεια, θα επιθυμούσα να ανασκευασθεί το δημοσίευμα της 1ης-2-2016, για το οποίο, άλλωστε, ουδεμία ευθύνη φέρατε, παρακαλώντας σας να δημοσιεύσετε αυτούσια την παρούσα επιστολή.
Σε ό,τι αφορά την μετά τον θάνατό μου τύχη των έργων του αείμνηστου συζύγου μου, την οποίαν εμπιστεύτηκε στην δική μου κρίση, το μόνο που δύναμαι να μοιρασθώ με το κοινό, είναι ότι είναι νωρίς ακόμα για οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Ελβίρα Δεληγιαννάκη - Βλάσση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου